O naszej parafii, a zwłaszcza kościele...
Rys historyczny: Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku istniał już być może przy końcu XI w., wymieniany jest bowiem w falsyfikacie mogileńskim (1065) jako własność klasztoru benedyktynów w Mogilnie. W 1322 r. biskup Płocki Florian Łaskarz z Kościelca, po zbudowaniu nowego kościoła, utworzy. tam prepozyturę zakonną. Kolejny Kościół zbudowany przy rynku na początku XV w. Spłonął w 1609 r. Ocalały tylko ściany boczne z dwiema kaplicami. Odbudowany, ponownie został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Następny, drewniany Kościół, wystawiony został w 1717 r. staraniem proboszcza Szymona Kołaczkiewicza, późniejszego przeora benedyktynów w Mogilnie. Konsekrował go w 1722 r. Wojciech Bardziński, sufragan włocławski. Nowy Kościół zbudowano w 1785 r. staraniem ks. Piotra Rogożewskiego, kanonika Łęczyckiego. Pod koniec XIX w. stan kościoła był bardzo zły. 
    Obecny Kościół orientowany, neogotycki, murowany z cegły, został wzniesiony w latach 1909-1912 według projektu architekta Józefa Dziekońskiego; konsekrowany w 1912 r. przez bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jest to światynia trójnawowa, halowa, z transeptem i wydzielonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz dwiema wieżami od frontu. W czasie okupacji niemieckiej, w latach 1941-1945, gdy proboszcz był aresztowany, Kościół zamieniony został na magazyn.
    Obecnie kościół wyposażony jest w ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne. Staraniem ks. Jerzego Michalskiego wnętrze świątyni zostało wymalowane, zaś ks. Franciszek Kacprzycki pokrył dach kościoła miedzianą blachą. Poprzedni proboszcz ks. Kazimierz Kowalski prowadził konieczne remonty i renowacje. W 1985 r. Kościół otrzymał nową polichromię, której treścią jest historia chrześcijaństwa w Polsce. Zbudowano także w tym okresie kaplicę na Cmentarzu Parafialnym. W 1995 r. zawieszono trzy dzwony o napędzie elektrycznym. 
    Na początku XXIw. odnowiono mury (fugi) świątyni. W latach 2007-2011 obecny proboszcz ks. Józef Różański przy zaangażowaniu parafian i częściowym wsparciu pewnych instytucji, położył nową posadzkę w kościele - marmurową w prezbiterium i granitową w nawach. Ważnym wydarzeniem były uroczystości 100 lecia kościoła obchodzone we wrześniu 2012r, z udziałem Ks. Bpa Romana Marcinkowskiego. W roku 2013 zostały ufundowane stalle w prezbiterium oraz położony granitowy chodnik wokół kościoła. Wiosną 2014r. przed frontem kościoła stanął pomnik św. Jana Pawła II.
    Na terenie miasta we wschodniej części istniał jeszcze Kościół pw. św. Anny. Odbudowany w 1780 r., przetrwał do początku XX w.; przy nim mieścił się cmentarz grzebalny. Od połowy XV w. istniała nadto kaplica szpitalna pw. Św. Ducha, która w 1776 r. uległa zniszczeniu. 
Liczba mieszkańców: ok.4500