RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE
Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego też dążą szczególnie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem.
Podstawowym zadaniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej przez jej członków. Służy temu bogata formacja, na którą składa się wiele form aktywności, a przede wszystkim:
- wspólnie przeżywana Eucharystia;
- regularne spotkania formacyjne w małej grupie, których celem jest pogłębianie wiary i kształtowanie właściwych postaw moralnych - poprzez przyglądanie się życiu w świetle słów Pisma Świętego;
- modlitwa wspólnotowa;
- uczestnictwo w rekolekcjach przeżyciowych, których istotą jest doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga w liturgii, we wspólnocie, na modlitwie i poprzez słowa Pisma Świętego;
- codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym, zwana Namiotem Spotkania;
- służba parafii.
Co robimy?
Najważniejsze są dla nas działania mające na celu kształtowanie osobistej relacji z Jezusem. Naszym priorytetem jest więc realizowanie podstawowych punktów formacji oazowej, takich jak: udział w Eucharystii, uczestnictwo w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych, w spotkaniach grupowych, modlitwa wspólnotowa i osobista. Oprócz tego jednak robimy jeszcze bardzo wiele rzeczy – jako wspólnota parafialna i chrześcijańska oraz po prostu – jako grupa przyjaciół. Chodzimy na wycieczki, na pizzę, jeździmy na rowery, którzy dzielą się z nami wiedzą i doświadczeniem Pana Boga i Kościoła, organizujemy zabawy, pielgrzymki, a we wszystkim jest z nami Bóg. Jako że struktura Ruchu Światło-Życie jest zbudowana na wzór struktury Kościoła, jesteśmy także obecni w życiu Kościoła Diecezjalnego.
ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI !!!
BÓG NA CIEBIE CZEKA !!!