INFORMACJA O PRZETARGU
Informujemy, że w dniu 27.03.2024 roku zostało umieszczone ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert dla zadania pn. „Remont wieży kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku – II etap”. Link do ogłoszenia: https://parafiabielsk.pl/ogloszenia

Aktualne informacje o Cmentarzu Parafialnym w Bielsku 
znajdziesz w zakładce Cmentarz. 

KANCELARIA PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W BIELSKU

W okresie wakacyjnym (24.06. - 31.08.2024 r.) kancelaria parafialna czynna 
od poniedziałku do piątku od godziny 17.00 do 17.45. 
(Za wyjątkiem tych dni, kiedy w tych godzinach będzie miał miejsce ślub.)