Z POCZĄTKIEM WRZEŚNIA 2022 R. PAN ALEKSANDER MARCINIAK ZREZYGNOWAŁ Z ADMINISTROWANIA CMENTARZEM W BIELSKU. W MIEDZYCZASIE ZAMIEŚCILIŚMY OGŁOSZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII Z OFERTĄ ADMINISTRACJI CMENTARZA ORAZ TRWAŁY ROZMOWY Z RÓZNYMI OSOBAMI I FIRMAMI. NIESTETY NIKT NIE CHCIAŁ PODJĄĆ SIĘ TEGO ZADANIA. DLATEGO WRÓCILIŚMY DO ROZMÓW Z DOTYCHCZASOWYM ADMINISTRATOREM, KTÓRY ZGODZIŁ SIĘ ZAJMOWAĆ OBSŁUGĄ KAMIENIARSKĄ POGRZEBÓW I CMENTARZA WEDŁUG NOWYCH STAWEK. 

PROBLEMEM JEST WYWÓZ ŚMIECI CMENTARNYCH I POBIERANYCH Z TEGO TYTUŁU OPŁAT, KTÓRE POZOSTANĄ PO STRONIE PARAFII. W TYM CELU ZOSTAŁO UTWORZONE SPECJALNE SUBKONTO, NA KTÓRE BĘDĄ WNOSZONE OPŁATY TZW. PLACOWEGO, CZYLI DZIERŻAWY PLACU POD GRÓB ORAZ DODATKOWE 200 ZŁ NA WYWÓZ ŚMIECI PRZY KAŻDYM POGRZEBIE, JAK TO JEST W INNYCH PARAFIACH. KOSZT WYWOZU ŚMIECI NA NASZYM CMENTARZU WYNIÓSŁ ZA OSTATNI ROK (WRZESIEŃ 2021-WRZESIEŃ 2022) PONAD 31 TYS. ZŁ I POWINIEN ZOSTAĆ POKRYTY Z W/W OPŁAT. OD 9 WRZEŚNIA 2022 R. 

OPŁATY KAMIENARSKIE WNOSZONE SĄ U PANA ALEKSANDRA MARCINIAKA A TZW. PLACOWE NA SPECJALNE KONTO PARAFIALNE, KTÓREGO NUMER MOŻNA OTRZYMAĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ. CENNIK USŁUG KAMIENIARSKICH I WYSOKOŚĆ PLACOWEGO ZOSTAŁA ZATWIERDZONA PRZEZ PARAFIALNĄ RADĘ GOSPODARCZĄ I PROBOSZCZA NA SPOTKANIU 9 WRZEŚNIA BR. I BĘDZIE DOSTĘPNY NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH PARAFII I CMENTARZA ORAZ STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII W SPECJALNEJ ZAKŁADCE. 

PRZY OKAZJI APELUJĘ, ABYŚMY OGRANICZYLI ILOŚC WIĄZANEK I LAMPEK, PRZYNOSZONYCH NA GROBY, WYBIERALI RACZEJ WIĄZANKI NATURALNE, KTÓRYCH KOSZT UTYLIZACJI JEST MNIEJSZY. DO METALOWYCH KONTENERÓW NA CMENTARZU WRZUCAJMY JEDYNIE SZKŁO I PLASTIK Z METALEM A OZDOBY NATURALNE JAK KWIATY I WIĄZANKI ŻYWE POZOSTAWIAJMY PO LEWEJ STRONIE KONTENERÓW (PATRZĄC W STRONĘ DROBINA CZY ZAGROBY). 

PROSZĘ O ZROZUMIENIE W TEJ WAŻNEJ SPRAWIE I WSPÓLNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZ CMENTARZ PARAFIALNY.

                                                                                                                                         Ks. Jerzy Zdunkiewicz, proboszcz


CENNIK USŁUG KAMIENIARSKICH NA CMENTARZU W BIELSKU – ZATWIERDZONY PRZEZ PARAFIALNĄ RADĘ GOSPODARCZĄ I PROBOSZCZA PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W BIELSKU
W DNIU 09.09.2022 R.

(OPŁATY REGULOWANE U WYKONAWCY PANA ALEKSANDRA MARCINIAKA)

1. WYKOPANIE GROBU ZIEMNEGO 600 ZŁ

2. WYKOPANIE I WYBETONOWANIE PIECZARY (2 KONDYGNACJE) 2500 ZŁ (KWIECIEŃ-LISTOPAD)
2600 ZŁ(GRUDZIEŃ- MARZEC)

3. WYKOPANIE I WYBETONOWANIE PIECZARY (1 KONDYGNACJA) 1700 ZŁ(KWIECIEŃ- LISTOPAD)
1800 ZŁ(GRUDZIEŃ- MARZEC)

4. KAMIENIARSKA OBSŁUGA POGRZEBU 500 ZŁ

5. PRACE DODATKOWE, NP. USUNIĘCIE KARPY, ROZBIÓRKA STAREGO GROBOWCA ITP. CENA DO
USTALENIA Z WYKONAWCĄ.

Z racji na to, że koszt wywozu śmieci na Cmentarzu Parafialnym w Bielsku wyniósł w minionym roku (09.2021-09.2022) ponad 31 tys. zł Parafialna Rada Gospodarcza oraz Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku decyzją z dnia 09.09.2022 r. ustalają następujące kwoty za dzierżawę placu pod grób (tzw. placowe) na Cmentarzu w Bielsku. 

(Opłaty regulowane na specjalne subkonto parafialne cmentarza, 
dostępne w kancelarii parafialnej oraz znajdujące się na dole strony)

1. Placowe pod grób murowany dla 2 osób (pojedyńcza szerokość) 800 zł

2. Placowe pod grób murowany dla 3 osób (pojedyńcza szerokość) 1000 zł

3. Placowe pod grób murowany dla 1 osoby (pojedyńcza szerokość) 600 zł

4. Placowe pod grób murowany o podwójnej szerokości 1600 zł

5. Opłatę placowego można wnieść jednorazowo lub w 2 ratach:

1)50% kwoty przy budowie pieczary
2)50% kwoty przy budowie pomnika

7. Przy każdym pogrzebie wpłaca się dodatkową kwotę na wywóz śmieci w wysokości
200 zł na w/w konto.

6. Ze względu na trudną sytuację materialną istnieje możliwość zwolnienia z opłaty
placowego i pochówku w grobie ziemnym.

8. Po 20 latach od pierwszego pochówku, aby nadal zachować prawo do grobu, należy ponownie złożyć opłatę za przedłużenie okresu użytkowania grobu na kolejne 20 lat według w/w stawek za wyjątkiem p.4., kontynuacja placowego pod grób murowany o podwójnej szerokości: 1200 zł.

Parafialna Rada Gospodarcza                                                                                                        Proboszcz


NR KONTA DOTYCZĄCY WPŁAT NA UTRZYMANIE CMENTARZA PARAFIALNEGO:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku
ul. Plac Wolności 20a 
09-230 Bielsk

14 9042 1071 0265 1321 2000 0050

Bank Spółdzielczy "MAZOWSZE" w Płocku
Oddział w Bielsku