LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
   Służba Liturgiczna Ołtarza parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku działa prężnie od wielu lat. Obecnym opiekunem ministrantów jest ks. Grzegorz Makowski. Pełni on tę funkcje od września 2021 roku.
 

MINISTRANCI
STARSI


MINISTRANCI
MŁODSI
Zarzrząd Liturgicznej Służby Ołtarza
Ksiądz opiekun LSO: Ks. Kamil Kozakowski
Prezes: Kamil Małachowski
Zastępca prezesa: Szymon Żołnowski
Skarbnik: Marek Olszewski
Przedstawiciel młodszych ministrantów:Karol Siemieniec


CEREMONIARZE
1. Krzysztof Rakowski
2. Jakub Zarembowski
         Naszym zadaniem jest przede wszystkim służba Panu Bogu przy ołtarzu w czasie mszy świętej. Bycie blisko sprawowanej liturgii zobowiązuje do godnej postawy czy to w kościele czy po za nim w życiu codziennym. Uczestniczymy również w tzw. asystach czyli służbie na dużych uroczystościach kościelnych taki jak: Święte Triduum Paschalne, Boże Ciało czy odpust parafialny. Poprzedza je próba asysty.
ZBIÓRKA MINISTANTÓW:
W PIĄTEK PO MSZY ŚW.
      Podczas naszych spotkań poznajemy bliżej Liturgię, ćwiczymy przed uroczystosciami, modlimy się oraz czasami świętujemy nasze sukcesy.
     Przygotowywujemy wspólnie programy ewangelizacyjne... 
       Po za służbą wspólnie wyjeżdżamy...
gramy w piłkę nożną
NIE CZEKAJ, NIE ZASTANAWIAJ SIĘ, 
NIE ROZMYŚLAJ. DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ.


CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !!!!

REGULAMIN 
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
 W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA 
W BIELSKU
I. Ogólne zasady
 1. Ministrant przychodzi 15 min. przed Mszą świętą aby przygotować się do niej od strony organizacyjnej i duchowej.
 2. Ministrant swoje przygotowanie do asystowania przy Ołtarzu, rozpoczyna od
przywitania się z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
3. Ministrant pamięta, że zakrystia stanowią część kościoła. Zachowuje się zatem w sposób godny.
4. Ministrant wchodząc do zakrystii pozdrawia tam wszystkich obecnych. Nie wstydzi się także pozdrawiać ludzi z „otoczenia kościoła” poza nabożeństwami, mijając ich np: na ulicy.
5. Msza dla ministranta jest  „święta”. W czasie Eucharystii nie rozmawia, nie rozprasza innych. Uczestniczy w niej sposób pobożny i zaangażowany. W niedzielę i uroczystości pamięta o odświętnym stroju.
6. Ministrant zawsze uczestniczy w sposób pełny w Eucharystii, przyjmując do swego serca Pana Jezusa.
7. Ministrant po modlitwie przed wyjściem do Ołtarza („Oto za chwilę przystąpię…”)  zachowuje bezwzględną ciszę, aby całą Mszę świętą przeżyć w należytym  skupieniu.
8. Nie przychodzimy na ostatni moment, aby nie stawać się sprawcą bałaganu i zamieszania.
9. Ministrant traktuje służbę przy Ołtarzu, nie jako przymus lecz przywilej. Stara  się z niej sumiennie wywiązywać: dwie Msze w tygodniu (jedna Msza święta przez siebie wskazane, Msza święta niedzielna)
10. Ministrant stosuje się do poleceń księży, Pana kościelnego. Nie podważa ich decyzji i szanuje ich autorytet.
II. Służba ministrancka
1. Ministrant za każdą służbę ministrancką otrzymuje „1” punkt, za każdą nieobecność „-1”.
Nadobowiązkowa służba (dodatkowe Msze) wynagradzana jest dwoma punktami.
2. Każdy ministrant zobowiązany jest do uczestniczenia w zbiórkach ogólnych i formacyjnych. Zbiórki rozpoczynają się w każdy czwartek o godz. 19.00.
3. Każda nieobecność na zbiórce, Mszy świętej powinna być usprawiedliwiona.
4. Co miesiąc na gazetce w zakrystii ministranckiej przedstawiany będzie aktualny stan punktacji.
III. Stroje ministranckie i wygląd ministranta
1. Strojem własnym ministranta jest komża.
2. O czystość komży dba ministrant i jego rodzice. Za niechlujny wygląd  (pomięta i brudna komża) ministrant może w danym dniu być  niedopuszczonym do służby.
3. Po nabożeństwie, ministrant zabiera swoją komże do domu.
4. W niedzielę i uroczystości każdy ministrant zobowiązany jest do tego, aby przyjść odświętnie  ubranym (w przypadku starszych- najlepiej garnitur,  koszula – krawat).  Nigdy nie wolno przychodzić na służbę w stroju  dresowym, sportowym.
 5. Ministrant nie nosi: kolczyków. Nie farbujewłosów, nie nakłada pasemek na włosy. Nie przebija nosa i    innych widocznych części ciała. Ministrant powinien zadbać o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura, czyste paznokcie i ręce, pełne obuwie).
IV. Kary i nagrody
1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
 • ostrzeżenie od Księdza Opiekuna;
 • rozmowa z Księdzem Opiekunem;
 • rozmowa z Rodzicami;
 • zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Księdza Opiekuna);
 • wydalenie z grona ministrantów, te same zasady, dotyczą także ministrantów, którzy poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu,
 • co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody. 
Kliknij, aby edytować treść...
V. Promocje ministranckie
1. Promocje ministranckie otrzymuje się po całym roku sumiennej służby, regularnego uczestniczenia
w zbiórkach ogólnych i spotkaniach formacyjnych. O promowaniu ministranta decyduje: ks. opiekun.
2. Do grona ministrantów przyjmuje się chłopców po I Komunii świętej.
3. Wyróżniamy następuje stopnie formacji ministranckiej:
 • kandydaci
 • choraliści
 • ministrantświatła
 • ministrantksięgi i krzyża
 • ministrant ołtarza
 • ministrant słowa Bożego

Każdy ministrant otrzymuje legitymację ministrancką, w której odnotowane są jego poszczególne promocje.