KOLĘDA - INFORMACJE 

          Zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Płockiego w sprawie tegorocznej kolędy aktualne pozostają „Wskazania i sugestie dotyczące wizyty duszpasterskiej w diecezji płockiej w 2021 roku”, czyli w tym roku będzie to również tzw. Kolęda na zaproszenie. W przeddzień planowanej wizyty, jak w ubiegłych latach, przejdzie Pan Kościelny roznosząc do naszych domów wodę święconą i kredę. Przy tej okazji zbierze informację, czy dana rodzina zaprasza w tym roku księdza na kolędę, czy też z racji kwarantanny, choroby, rezygnuję w tym roku z odwiedzin księdza. W kolejnym dniu kapłan odwiedzi jedynie te rodziny, które wyraziły taką chęć. Jeżeli Pan kościelny nie zastanie kogoś w domu to w dniu kolędowania dana rodzina może zaprosić księdza indywidualnie. Wydaje się, że każdy kto chciał mógł się już zaszczepić i poczuć bezpiecznie. Przypominam, że księża i pracownicy naszej parafii są zaszczepieni przeciw Covid-19. Po trzech latach pracy w parafii chciałbym w końcu poznać moich parafian, bo znam jedynie 70 % parafian (45% w 1 roku + 25% w ostatnim) i zorientować się ile osób mieszkających na naszym terenie rzeczywiście związanych jest z parafią w Bielsku. Oczywiście kapłan kolęduje według zasad sanitarnych w maseczce i rękawiczkach. Kiedy już zostanie zaproszony do pokoju zachowajmy bezpieczną odległość i dopiero wtedy rozpoczynana jest modlitwa i rozmowa duszpasterska.
          W tym roku stanęliśmy wobec konieczności zdjęcia krzyża z wieży kościoła, gdyż na skutek dwóch wichur tak się pochylił, że zagrażał bezpieczeństwu. Po zdjęciu krzyża i kuli okazało się, że skuteczna naprawa wymaga większych prac, które wymagają postawienia rusztowania od podstawy wieży. Koszt rusztowania jest na tyle wysoki, że najrozsądniej byłoby postarać się o remont całej wieży. W tej sprawie w listopadzie br złożyłem już odpowiednie dokumenty do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem od dofinansowanie. Podobny wniosek złożymy na przełomie stycznia/lutego u Marszałka Województwa Mazowieckiego. Parafia poniosła już koszty związane ze zdjęciem krzyża (ubezpieczenie pokryło jedynie część kosztów), należało opłacić również wykonanie dokumentacji budowlanej kościoła i pozostałej niezbędnej dokumentacji. Wniosek złożyliśmy na maksymalny, możliwy poziom dofinansowania, powyżej 90%; ile otrzymamy to się okaże. Na pewno potrzebny będzie wkład własny, czyli środki, które musi dołożyć parafia i parafianie. Dlatego po spotkaniu z Parafialną Radą Gospodarczą ustaliliśmy, że poproszę aby podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej obok tradycyjnej ofiary kolędowej przygotować specjalną kopertę z ofiarą na remont wieży kościoła.         
           Stajemy przed trudnym zadaniem, ale mam nadzieję, że Pan Bóg nam pobłogosławi i jak największa część parafian poczuję się odpowiedzialna również materialne za swój kościół, podobnie jak czynili to nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie w poprzednich pokoleniach. Proszę o modlitwę w tej intencji. Kolędę rozpoczniemy 28 grudnia(wtorek) a jej program podam w przyszłą niedzielę, 26 grudnia.

ks. Jerzy Zdunkiewicz, proboszcz


HARMONOGRAM KOLĘDY

Kolęda w Bielsku od poniedziałku do piątku od godz.15.00. W sobotę od 9.00. Prosimy otransport 15 min wcześniej.

Poniedziałek, 17 .01.2022 
Bielsk

1.Topolowa, Sosnowa od P. Ziółkowskich do P. Białoskórskich, następnie Topolowa od
Pani Jabłońskiej do P. Mielczarskich
2. Jaśminowa od P. Nychów do P. Cyrankowskich

Wtorek, 18.01 2022 
Bielsk

1.Śledzikówny-Inki od. P. Kujawskich do P. Głowalów oraz Chabrowa od P.Sulkowskich do
P.Bugowskich, następnie Chabrowa, Zielona od P.Duszyńskiego do P. Boruchów
2.Chabrowa od P. Matczaków do P.Wardzińskich

Środa, 19.01.2022 
Bielsk

1.1 maja od P. Gorczyców do P. Więczkowskich
2.1 maja od R. Benzelów do R.Dominiaków

Czwartek, 20.01.2022 
Bielsk

1.Płocka od rodziny Kwiatkowskich w str. Bielska do spotkania
2.Płocka od rodziny Przybylińskich w str. Płocka do spotkania

Piątek, 21.01.2022
Bielsk

1.Kościuszki od P.Witkowskich do P.Borkowskich, następnie Kościuszki, Sierpecka,
Głogowa, Kwiatowa od P.Żbikowskiego do P.Kaczmarskich
2.Drobińska od Pl Wolności do starej Szkoły, od P.Gabryszewskich do P.Dymków

Sobota, 22.01.2022 
od 9.00
Bielsk

1.Czereśniowa, Brzozowa, Jesionowa i Broniewskiego od P.Urbańskich wszystkie ulice
2.Glinki od R.Bogdańskich do R.Turbaczewskich następniePl.Wolności od P.Jasińskich do P.Jankowskich


Jeżeli w tym trudnym czasie epidemi chcesz wspomóc naszą parafię możesz to uczynić poprzez wpłatę na konto parafialne:
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela 
Plac Wolności 20
09-230 Bielsk
Numer konta: 27 9042 1071 0265 1321 2000 0010


Nowa Trybuna Opolska, 30.12.2017,MAGAZYN, Mirosław Dragon

Prof. Jan Miodek: Nazwiska trzeba odmieniać!

- Panie profesorze, dlaczego ludzie nie chcą odmieniać nazwisk?
- Krąży jakaś fałszywa opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. Bo w życiu codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, przyglądają się Nowa-kowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze albo Pietraszce coś dają. Ale jak teraz trze-ba temu Nowakowi, Widerze albo Pietraszce dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumiewają-ce usztywnienie postaw gramatycznych i dyplom uznania jest "dla Jana Nowak". Ja to widzę na dyplomach, ja to widzę w dedykacjach uczniowskich, ja to widzę i słyszę w intencjach mszalnych!

- W kościele na każdej mszy odczytywane są nazwiska w intencjach, z reguły nieodmienione.
- Ja kiedyś usłyszałem, że to jest msza koncelebrowana: jedna intencja w 10. rocznicę śmierci Jana Kowalczyka, a druga w 5. rocznicę śmierci Stanisława Pawełczyk. Ja wiem, skąd się to wzięło. Rodzina tego pierwszego na kartce z intencją po ludzku to nazwisko odmieniła, druga podyktowała proboszczowi formę nieodmienioną.

- Proboszcz mógł poprawić na ambonie, ale zazwyczaj nazwiska w intencjach są nieodmienione.
- Ja się raz na kolędzie zapytałem księdza, dlaczego to tak wygląda w kościele. Proboszcz mi odpowiedział, że ludzie się obrażają, jak nazwiska są odmienione. No, ja tego pojąć nie mogę

-Nazwisk nie odmieniają także niektórzy nauczyciele.
- W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, jak to jedna nauczycielka powiedziała, że nie należy odmieniać nazwisk znaczących. Trudno mi było zachować spokój, bo nie ma ani jednego na-zwiska etymologicznie nieznaczącego! I Miodek, i Nossol, i Bednorz, i Tkocz, i Kowalski, i Potocki to są nazwiska znaczące. Etymologia niektórych nazwisk może być co najwyżej zatar-ta, ale ono na pewno coś znaczyło.

-A nazwiska obce?
- Też się odmieniają, zwłaszcza te,które takiej prostej odmianie podlegają: Smith-Smitha-Smithowi, Kennedy-Kennedy'ego-Kennedy'emu, Chirac-Chiraca-Chiracowi itd.

- Pisaliśmy o jubileuszach złotych godów. Jeden z Czytelników zapytał mnie, czy pytałem pary małżeńskie o zgodę na odmienianie ich nazwisk.
- Mój Boże kochany! Wiadomo, że jest 50-lecie małżeństwa państwa Nowaków, chociaż oczywiście 95 procent ludzi napisze w oficjalnym tekście, że to złote gody "państwa Nowak". To jest błąd!

- Ale największy kłopot jest w tym, że wiele osób nie życzy sobie odmieniania ich nazwiska.
- Genialny matematyk i świetny aforsta Hugo Steinhaus powiedział takim, którzy nie życzyli sobie odmieniania ich nazwiska: "Pan jest właścicielem swojego nazwiska tylko w mianowni-ku liczby pojedynczej. Pozostałymi przypadkami rządzi gramatyka!". To tak samo, jakbym ja zażyczył sobie, że w telewizji ma być plansza "Był to program pana Miodek". To jest przecież nonsensowna prośba! Przypominam wszystkim - w języku polskim nazwiska należy od-mieniać.


OGŁOSZENIE ODNOŚNIE DO CMENTARZA
    Zgodnie z dokumentami ostatniego Synodu Diecezji Płockiej - Regulamin Cmentarza Katolickiego, & 15: "Grobowce (pieczara) na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji cmentarza, bez zwrotu ofiary 20-letniej." Bardzo proszę, aby osoby, które wniosły opłatę placowego przed lipcem 2019 r., a nie wybudowały tam pieczary, jak najszybciej skontaktowały się z panem Marciniakiem w celu dopełnienia tego obowiązku.
Ks. Proboszcz