KOLĘDA - INFORMACJE 

          Zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Płockiego w sprawie tegorocznej kolędy aktualne pozostają „Wskazania i sugestie dotyczące wizyty duszpasterskiej w diecezji płockiej w 2021 roku”, czyli w tym roku będzie to również tzw. Kolęda na zaproszenie. W przeddzień planowanej wizyty, jak w ubiegłych latach, przejdzie Pan Kościelny roznosząc do naszych domów wodę święconą i kredę. Przy tej okazji zbierze informację, czy dana rodzina zaprasza w tym roku księdza na kolędę, czy też z racji kwarantanny, choroby, rezygnuję w tym roku z odwiedzin księdza. W kolejnym dniu kapłan odwiedzi jedynie te rodziny, które wyraziły taką chęć. Jeżeli Pan kościelny nie zastanie kogoś w domu to w dniu kolędowania dana rodzina może zaprosić księdza indywidualnie. Wydaje się, że każdy kto chciał mógł się już zaszczepić i poczuć bezpiecznie. Przypominam, że księża i pracownicy naszej parafii są zaszczepieni przeciw Covid-19. Po trzech latach pracy w parafii chciałbym w końcu poznać moich parafian, bo znam jedynie 70 % parafian (45% w 1 roku + 25% w ostatnim) i zorientować się ile osób mieszkających na naszym terenie rzeczywiście związanych jest z parafią w Bielsku. Oczywiście kapłan kolęduje według zasad sanitarnych w maseczce i rękawiczkach. Kiedy już zostanie zaproszony do pokoju zachowajmy bezpieczną odległość i dopiero wtedy rozpoczynana jest modlitwa i rozmowa duszpasterska.
          W tym roku stanęliśmy wobec konieczności zdjęcia krzyża z wieży kościoła, gdyż na skutek dwóch wichur tak się pochylił, że zagrażał bezpieczeństwu. Po zdjęciu krzyża i kuli okazało się, że skuteczna naprawa wymaga większych prac, które wymagają postawienia rusztowania od podstawy wieży. Koszt rusztowania jest na tyle wysoki, że najrozsądniej byłoby postarać się o remont całej wieży. W tej sprawie w listopadzie br złożyłem już odpowiednie dokumenty do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem od dofinansowanie. Podobny wniosek złożymy na przełomie stycznia/lutego u Marszałka Województwa Mazowieckiego. Parafia poniosła już koszty związane ze zdjęciem krzyża (ubezpieczenie pokryło jedynie część kosztów), należało opłacić również wykonanie dokumentacji budowlanej kościoła i pozostałej niezbędnej dokumentacji. Wniosek złożyliśmy na maksymalny, możliwy poziom dofinansowania, powyżej 90%; ile otrzymamy to się okaże. Na pewno potrzebny będzie wkład własny, czyli środki, które musi dołożyć parafia i parafianie. Dlatego po spotkaniu z Parafialną Radą Gospodarczą ustaliliśmy, że poproszę aby podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej obok tradycyjnej ofiary kolędowej przygotować specjalną kopertę z ofiarą na remont wieży kościoła.         
           Stajemy przed trudnym zadaniem, ale mam nadzieję, że Pan Bóg nam pobłogosławi i jak największa część parafian poczuję się odpowiedzialna również materialne za swój kościół, podobnie jak czynili to nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie w poprzednich pokoleniach. Proszę o modlitwę w tej intencji. Kolędę rozpoczniemy 28 grudnia(wtorek) a jej program podam w przyszłą niedzielę, 26 grudnia.

ks. Jerzy Zdunkiewicz, proboszcz


Jeżeli w tym trudnym czasie epidemi chcesz wspomóc naszą parafię możesz to uczynić poprzez wpłatę na konto parafialne:
Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela 
Plac Wolności 20
09-230 Bielsk
Numer konta: 27 9042 1071 0265 1321 2000 0010


Nowa Trybuna Opolska, 30.12.2017,MAGAZYN, Mirosław Dragon

Prof. Jan Miodek: Nazwiska trzeba odmieniać!

- Panie profesorze, dlaczego ludzie nie chcą odmieniać nazwisk?
- Krąży jakaś fałszywa opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. Bo w życiu codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, przyglądają się Nowa-kowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze albo Pietraszce coś dają. Ale jak teraz trze-ba temu Nowakowi, Widerze albo Pietraszce dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumiewają-ce usztywnienie postaw gramatycznych i dyplom uznania jest "dla Jana Nowak". Ja to widzę na dyplomach, ja to widzę w dedykacjach uczniowskich, ja to widzę i słyszę w intencjach mszalnych!

- W kościele na każdej mszy odczytywane są nazwiska w intencjach, z reguły nieodmienione.
- Ja kiedyś usłyszałem, że to jest msza koncelebrowana: jedna intencja w 10. rocznicę śmierci Jana Kowalczyka, a druga w 5. rocznicę śmierci Stanisława Pawełczyk. Ja wiem, skąd się to wzięło. Rodzina tego pierwszego na kartce z intencją po ludzku to nazwisko odmieniła, druga podyktowała proboszczowi formę nieodmienioną.

- Proboszcz mógł poprawić na ambonie, ale zazwyczaj nazwiska w intencjach są nieodmienione.
- Ja się raz na kolędzie zapytałem księdza, dlaczego to tak wygląda w kościele. Proboszcz mi odpowiedział, że ludzie się obrażają, jak nazwiska są odmienione. No, ja tego pojąć nie mogę

-Nazwisk nie odmieniają także niektórzy nauczyciele.
- W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, jak to jedna nauczycielka powiedziała, że nie należy odmieniać nazwisk znaczących. Trudno mi było zachować spokój, bo nie ma ani jednego na-zwiska etymologicznie nieznaczącego! I Miodek, i Nossol, i Bednorz, i Tkocz, i Kowalski, i Potocki to są nazwiska znaczące. Etymologia niektórych nazwisk może być co najwyżej zatar-ta, ale ono na pewno coś znaczyło.

-A nazwiska obce?
- Też się odmieniają, zwłaszcza te,które takiej prostej odmianie podlegają: Smith-Smitha-Smithowi, Kennedy-Kennedy'ego-Kennedy'emu, Chirac-Chiraca-Chiracowi itd.

- Pisaliśmy o jubileuszach złotych godów. Jeden z Czytelników zapytał mnie, czy pytałem pary małżeńskie o zgodę na odmienianie ich nazwisk.
- Mój Boże kochany! Wiadomo, że jest 50-lecie małżeństwa państwa Nowaków, chociaż oczywiście 95 procent ludzi napisze w oficjalnym tekście, że to złote gody "państwa Nowak". To jest błąd!

- Ale największy kłopot jest w tym, że wiele osób nie życzy sobie odmieniania ich nazwiska.
- Genialny matematyk i świetny aforsta Hugo Steinhaus powiedział takim, którzy nie życzyli sobie odmieniania ich nazwiska: "Pan jest właścicielem swojego nazwiska tylko w mianowni-ku liczby pojedynczej. Pozostałymi przypadkami rządzi gramatyka!". To tak samo, jakbym ja zażyczył sobie, że w telewizji ma być plansza "Był to program pana Miodek". To jest przecież nonsensowna prośba! Przypominam wszystkim - w języku polskim nazwiska należy od-mieniać.


OGŁOSZENIE ODNOŚNIE DO CMENTARZA
    Zgodnie z dokumentami ostatniego Synodu Diecezji Płockiej - Regulamin Cmentarza Katolickiego, & 15: "Grobowce (pieczara) na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji cmentarza, bez zwrotu ofiary 20-letniej." Bardzo proszę, aby osoby, które wniosły opłatę placowego przed lipcem 2019 r., a nie wybudowały tam pieczary, jak najszybciej skontaktowały się z panem Marciniakiem w celu dopełnienia tego obowiązku.
Ks. Proboszcz