AKTUALNOŚCI

REMONT KRZYŻA NA KOŚCIELNEJ WIEŻY

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO LICHENIA
     15 lipca odbyła sie parafiarlna pielgrzymka do Lichenia. W czasie pielgrzymki towarzyszyły nam śpiewy w autokarze. Na miejscu uczestniczyliśmy we Mszy św., a następnie wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy teren Sanktuarium. Na koniec w Lesie Grąblińskim odprawiliśmy Drogę Krzyżową.

IMIENINY KS. KAMILA KOZAKOWSKIEGO

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE  - 13 LIPICA 

OBŁÓCZYNY MINISTRANCKIE
    Ministrant usługuje kapłanowi przy liturgii Mszy św. i sprawowanych nabożeństwach. Ponieważ kapłan uosabia samego Jezusa Chrystusa, to i ministrant usługując kapłanowi służy samemu Jezusowi. Za pierwowzór ministranta uważa się chłopca, którego pięć chlebów i dwie ryby Pan Jezus cudownie rozmnożył dla więcej niż pięciu tysięcy słuchających Go (por. J 6, 9).
   11 lipca podczas Mszy św. o godz. 10:30 jeden kandydat został uroczyście przyjęty do grona Liturgicznej Służby Ołtarza. W obrzędzie obłóczyn kandydatowi została przekazana i nałożona szata liturgiczna - biała komża. Nowy ministrant został przygotowany do pełnienia posługi i czynnego uczestniczestnictwa we Mszy św.

25 ROCZNICA PEREGRYNACJI MATKI BOŻEJ W FIGURZE FATIMSKIEJ

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO LEKTORÓW

ODPUST PARAFIALNY
 - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2020/2021

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO MINISTRANTÓW

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

13 CZERWCA - NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

27 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. JERZEGO ZDUNKIEWICZA
 I AKT ZAWIERZENIA PARAFII NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

6 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. KAMILA KOZAKOWSKIEGO 
I PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

BOŻE CIAŁO

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE,
 40 ROCZ. ZAMACHU NA ŻYCIE ŚW. JANA PAWŁA II

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

IMIENINY KS. PROBOSZCZA

REZUREKCJA 

WIELKA SOBOTA
WIGILA PASCHALNA

WIELKI PIĄTEK

WIELKI CZWARTEK

NIEDZIELA PALMOWA

ŚRODA POPIELCOWA

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
02.02.2021

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
       W Uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 12.00 w naszej parafii miał miejsce Mini Orszak dla dzieci oraz zostały wystawione Jasełka pt. "Prezent dla najbliższych", którego celem było pokazanie relacji w rodzinie.

UROCZYSTA MSZA NA ZAKOŃCZENIE ROKU - 31.12.2020
      31 grudnia, na Mszy Świętej o godz. 17:00 podziękowaliśmy Panu Bogu za 2020 rok. Na zakończenie odprawiliśmy Nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na koniec roku kalendarzowego z dziękczynnym „Te Deum Laudamus” oraz Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

PASTERKA
      Jak co roku w naszej rodzinie parafialnej w bożonarodzeniową noc powitaliśmy maleńkie dziecię, które stało się naszym Zbawicielem - Jezusa Chrystusa. Niech przykład Bożej miłości względem nas, jaki uobecnia sam Jezus w sobie, będzie dla nas nadzieją na lepsze jutro. Ze względu na panującą sytuację odbyły się dwie Pasterki o godz. 22.00 i 24.00.
GODZ. 22.00
GODZ. 24.00

REKOLEKCJE ADWENTOWE
      Nasza wspólnota parafialna, przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, od 13 – 15 grudnia przeżywała rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Łukasza Nowaka (Dyrektor Domu Seniora Leonianum w Sikorzu).
      Ten szczególny czas – czas głoszenia Ewangelii – Dobrej Nowiny – był równocześnie momentem otwarcia naszych serc na Pana Boga i odpowiedzenie sobie na pytania: Jaka jest moja wiara? Czy dostowowuje swoje życie, postepowanie do Pana Boga? Czy chcę być świętym od zaraz? Jaka jest definicja miłości?

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
      Zaraz po uroczystości Wszystkich Świętych Kościół obchodzi wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga za zmarłych o to, by mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią.W ciągu całego roku w czasie każdej Mszy św. Kościół wspomina zmarłych słowami modlitwy: "Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy odeszli z tego świata". Prosi Boga, aby dopuścił ich do oglądania światłości wiekuistej. Ta codzienna modlitwa Kościoła znajduje swój szczególny wyraz w uroczystości Wszystkich Świętych i w dniu wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. W te dwa dni, jak w żadne inne w ciągu roku, w serdecznej modlitwie łączymy się z tymi, którzy odeszli. Oni są już u Pana Życia, chociaż jeszcze nie wszyscy cieszą się jednakowym szczęściem wiecznym.

OBŁÓCZYNY
   25 października 2020r. na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się w naszej parafialnej świątyni uroczystość obłóczyn ministrantów. Dwóch uczniów z klasy piątej i szóstej założyli komże - liturgiczny strój ministranta, znak godności ministranckiej i radości ze służenia, uroczyście złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenie sumiennego wypełniania swoich obowiązków. Cała wspólnota, uczestnicząca we Mszy św. wspierała modlitwą nowych ministrantów, którzy po odpowiednim przygotowaniu z wielką radością i niewielką tremą powiększyli grono liturgicznej służby ołtarza. Gratulujemy nowym ministrantom. Życzymy, aby służba przy ołtarzu nigdy się nie znudziła, a była nieustanną radością służenia Jezusowi Chrystusowi. 

WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. FAUSTYNY 
ORAZ SAKRAMENT BIERZMOWANIA
         18 października 2020 roku Ks. Bp. Mirosław Milewski wprowadził do naszej wspólnoty prafialnej relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej. „Niech te relikwie sprawią, że nie pozwolicie zamknąć się w «chrześcijańskim getcie», które chętnie narzuciłby nam świat i Europa, przechodząca kryzys swej tożsamości. Niech wasza wiara opiera się na Dekalogu, na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, na przekonaniu, że Jezus był, jest i będzie, teraz i na wieki – Odkupicielem świata. Stójcie na straży tych podstawowych wartości i w Bogu odnajdujcie swoją duchową pełnię” – poprosił biskup pomocniczy diecezji płockiej. Bp Milewski udzielił także sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

XX DZIEŃ PAPIESKI 
       11 października 2020 roku obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem "Totus Tuus" . O godz. 16.00 miały miejsce centralne odchody, które rozpoczeliśmy uroczystą Mszą św. , a następnie spektakl pt. "Św. Jan Paweł II - Taki jak Ja i Ty" w wykonaniu młodzieży zaangażowanej w grupy parafialne oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Biesku.

JUBILEUSZ KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH

KORONKA NA ULICACH ŚWIATA       
           Już po raz trzeci w Bielsku w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 15:00 na Placu Wolności, przy Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela odbyła się „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” by z koronką w ręku pokornie prosić Boga o miłosierdzie dla całego świata.
To wydarzenie jest upamiętnieniem rocznicy beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki spowiednika św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
W tym roku towarzyszyły nam intencje:
- Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521). 
- Za oddalenie pandemii koronawirusa 
- O pokój na świecie, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów! 
- Za Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących. - Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA
      19 września 2020r. po raz 38 odbyła się Pielgrzymka Młodzieży do Rostkowa. W tym roku, ze względu na twającą pandemię, z pewnymi ograniczeniami. Naszą Parafię reprezentowały 2 osby wraz z Ks. Kamilem Kozakowskim. 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 WRZEŚNIA 2020

WYBORY MINISTRANCKIE
      4 września 2020 we wspólnocie Ministranckiej odbyły się wybory. Frekwencja wyniosła 61 %. Przedstawicielem grupy sw. Stanisłwa Kostki i Prezesem Ministrantów został Piotr Zawadzki, Zastępcą został Jakub Zarembowski, Skarbnikiem Marek Olszewski, przedstawicielem grupy św. Dominika Savio zaostał Karol Siemieniec. Serdecznie nowemu zarządowi gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w nowym roku formacyjnym.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO DLA LEKTORÓW

DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY 2020
     Tradycyjnie już w naszej parafii odbyły się dożynki, podczas których dziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie dobra, którymi obdarza nas codziennie. Złożyliśmy w podzięce dożynkowe wieńce uwite ze zbóż, kwiatów i owoców. Każdy z nich zachwycał oczy i radował serce. Staropolskim "Bóg zapłać" dziękujemy tym, którzy poświęcili swój czas na ich wykonanie oraz włączyli się w przygotowanie naszego świętowania!

POCZĄTEK ROKU FORMACYJNEGO MINISTRANTÓW I OAZY
     29 sierpnia 2020 Ministranci i Oaza naszej parafii dniem skupienia rozpoczeli nowy rok formacyjny. Głownym tematem dnia było "Jeśli czegoś Ci brakuje - znajdziesz to we wspólnocie!". Rozważania były oparte o nauczanie św. Jana Pawła II. Nasze spotkanie rozpoczeło się od akoracji Krzyża i odpowiedzenia na pytanie "Czy kochający Bóg jest Panem świata i mojego życia. Następnie zawierzyliśmy siebie Jezusowi ukrytemu w Najświętrzym Skramencie. Głownym punktem była Eucharystia, a po niej wspólna agapa.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
SIERPIEŃ

PARAFIALNA PIELGRZYMKA 
DO GROBU BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
I ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
I IMIENINY KS. KAMILA

ZAKOŃCZENIE 
ROKU FORMACYJNEGO
       Jezus jako Dobry Pasterz, przypomina nam o potrzebie wypoczynku. Do zmęczonych i wyczerpanych uczniów powiedział „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”.
        Mamy wakacje, czas urlopów. Wielu ludzi wykorzystuje swój czas na wypoczynek. Przynajmniej na krótki czas trzeba się oderwać od codzienności, odprężyć i zaczerpnąć nowych sił. Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce On, abyśmy zostawili Go na czas wyjazdu samego. Zabierzemy Go więc ze sobą. On chce być z nami i przeżywać wszystkie chwile naszych radości. Co to znaczy zabrać Boga ze sobą na wypoczynek? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem, Przewodnikiem. 
      Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał: „Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga i każą chwilę oddajmy Jemu”. Każda chwila wakacyjnej radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.
     Wypoczywajmy mądrze, to znaczy tak, aby wypoczywając zawsze coś zyskać, a nigdy nie stracić. Aby wrócić do domu mocniejszym, a nie bardziej zmęczonym. 

ODPUST PARAFIALNY
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
13.06.2020

BOŻE CIAŁO
11.06.2020

APEL JASNOGÓRSKI Z NAUCZANIEM ŚW. JANA PAWŁA II

100. URODZINY ŚW. JANA PAWŁA II

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13.05.2020

IMENINY KS. PROBOSZCZA
23.04.2020
Czcigodny Księże Proboszczu.
        Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.
Zapewniając Cię o tej wdzięczności, pragniemy w imieniu całej wspólnoty parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku złożyć Ci życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus – będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej.
    Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.
       Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.
   Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.
Szczęść Boże.

TRIDUUM PASCHALNE
9 - 12.04.2020
     Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
WIELKI CZWARTEK
     W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.
WIELKI PIĄTEK
      Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej.
WIELKA SOBOTA
       Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica.

ŚRODA POPIELCOWA
         Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post – 40-dniowy okres pokuty, nawrócenia, pogłębionej modlitwy oraz pełnienia uczynków miłosierdzia. Niech obrzęd posypania głów popiołem, w którym w tym dniu uczestniczymy będzie znakiem naszej wiary i szczerego pragnienia przemiany życia.

PIELGRZYMKA PARAFIALNA
22.02.2020
Pielgrzymka parafialna w 89. rocznicę pierwszego objawienia Pana Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie w Płocku.

PASTERKA

WIGILIE GRUP PARAFIALNYCH
   Wszystkim Grupą parafii św. Jana Chrzcielea w Bielsku pragniemy przekazać serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2020. Niech Chrystus w tajemnicy Bożego Narodzenia obdarza wszystkich obfitymi łaskami, pokojem i radością. Niech Maryja Bogarodzica uprasza potrzebne łaski na każdy dzień. Niech na każdym z nas spełnią się słowa błogosławieństwa z Księgi Liczb:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).
Życzą Duszpasterze

OBŁÓCZYNY MINISTRANCKIE
         W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w naszej parafii do grona ministrantów zostało włączonych 3 nowych kandydatów. Posługa ministranta, jest potrzebna Kościołowi i bardzo przez Kościół ceniona. Ministrant, bowiem pomaga kapłanowi przy sprawowaniu świętych obrzędów, szczególnie podczas Mszy Świętej, zarówno wtedy, gdy kapłan przewodniczy modlitwie Kościoła, jak i wtedy, kiedy wykonuje czynności samego Chrystusa, który za jego pośrednictwem konsekruje chleb i wino na ciało i Krew swoją.

ROZGRYWKI MINISTRANCKIE
      W sobotę 23 listopada, przy Szkole Podstawowej w Bielsku odbyły się dekanalne rozgrywki ministrantów w piłce nożnej. Ministranci z naszej parafii uczestniczyli w rozgrywkach w trzech kategoriach: I kategoria – ministrant, II kategoria – lektor młodszy oraz III kategoria – lektor starszy. Najlepszą drużyną w III kategorii okazali się ministranci z naszej parafii pokonując wszystkie drużyny i zajmując pierwsze miejsce, tym samym awansowali do dalszych rozgrywek.

11 LISTOPADA
101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

2 LISTOPADA
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

1 LISTOPDA 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

XIX DZIEŃ PAPIESKI
            Po raz kolejny obchodziliśmy w naszej Parafii Dzień Papieski, który rozpoczęliśmy Uroczystą Mszą Świętą. Następnie Młodzież z Ruchu Światło - Życie i Ministranci przedstawili spektakl pt."Kawiarniane wspomnienia o św. Janie Pawle II". Mówiliśmy, że Jan Paweł II był synem Maryi, był patriotą miłującym Ojczyznę, kochającym jej przyrodę, szczególnie góry, był człowiekiem, który z troską patrzył na dzieci i młodzież, ale w tym wszystkim nie możemy zapomnieć, że był to przede wszystkim Człowiek Modlitwy.

KORONKA NA ULICACH
        Już po raz drugi w Bielsku w dniu 28 września 2019 roku o godzinie 15:00 odbyła się „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” by z koronką w ręku pokornie prosić Boga o miłosierdzie dla całego świata. To wydarzenie jest upamiętnieniem rocznicy beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki spowiednika św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
W tym roku towarzyszyły nam intencje:
- Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521)
- Modlimy się o jedność. Widzimy głębokie podziały w Kościele Powszechnym, widzimy jaskrawo to, co nas dzieli. Nie tylko to, co rozdziela wierzących i niewierzących, ale także to, co głęboko dzieli naszą wspólnotę. Dlatego chcemy prosić Pana o dar jedności dla Kościoła.

OBŁÓCZYNY
    15 września grono naszych ministrantów powiękrzyło się o kolejną osobę. Życzymy nowemu ministrantowi wytrwałości w służbie Panu Jezusowi. 

PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
      13 września czciciele Matki Boskiej zgromadzili się tradycyjnie na kolejnym Nabożeństwie Fatimskim. 

WYBORY MINISTRANCKIE
    5 września 2019 nasza wspólnota spotkała się aby wybrać swoje władze. Spotkanie rozpoczeło się Mszą św. następnie w salce parafialnej odbyły się wybory ministranckie. 

MSZA DZIĘKCZYNNA ZA PLONY
„ Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona ”

    1 września o godz. 12.00 w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Wieńce, które poświęcił ks. Proboszcz przygotowali mieszkańcy naszej Parafii i Gminy. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Oprócz dziękczynienia za tegoroczne plony prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo w tej niełatwej pracy na kolejny rok, o odwrócenie klęsk i nieszczęść.

ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO MINISTRANTÓW 2019/2020
       29 sierpnia 2019 Ministranci naszej parafii rozpoczęli nowy rok formacyjny 2019/2020. Zastanawialiśmy podczas konferencji nad tematami „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd”, "Strzelanina – Modlitwa z przeszkodami" oraz „Czy świętość jest modna?” Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu był przeprowadzony rachunek sumienia po nim możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Zwieńczeniem była Msza św. w intencji naszej wspólnoty oraz agapa w salce parafialnej.

Parafialna pielgrzymka
do Krakowa – Łagiewnik, Wadowic, 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy

INGRES 
KS. PROBOSZCZA JERZEGO ZDUNKIEWICZA
    Urzędowego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał dziekan dekanatu bielskiego, ksiądz kanonik Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii św. Floriana w Proboszczewicach, który w progu kościoła przekazał nowemu proboszczowi symboliczne klucze do świątyni. W asyście ministrantów, kapłanów i wójta gminy Bielsk nowy proboszcz został wprowadzony do kościoła. 
  Drugim punktem ingresu była adoracja Najświętszego Sakramentu w tabernakulum i odczytanie dekretu nominacyjnego biskupa płockiego. Ksiądz dziekan w imieniu biskupa Piotra Libery przekazał ks. Jerzemu Zdunkiewiczowi władzę zarządzania mieniem i budynkami parafii, a także przedstawił wiernym postać proboszcza. 
   Następnie odbyło się przekazanie i ucałowanie Pisma Świętego oraz akt położenia rąk i modlitwa przy mensie ołtarza, miejscu, w którym proboszcz będzie sprawował eucharystię i udzielał sakramentów świętych.
     Nowego proboszcza powitali wójt gminy Bielsk, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielsku oraz wszystkie Grupy Parafialne. Centralnym punktem ingresu była Eucharystia. 

LETNIE KOLONIE W ZAKOPANEM 
    W dniach 8 - 13 lipca grupa Ministrntów i Oazy uczestniczyóła w letnich koloniach w ramach podsumowania pracy formacyjnej. Zwiedziliśmy między innymi Dolinę Pięciu Stawów, Morskie Oko, Dolinę Białego, Sarnią Skałkę, Dolinę Strążyska, Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu, Skocznie Narciarską, Rodzinny Dom św. Jana Pawła II w Wadowicach. 

MINISTRANCKIE OBŁÓCZYNY
07.07.2019

POŻEGNANIE KS. PROBOSZCZA
30 czerwca 2019
                    Wszystko w życiu ma swój początek i koniec…
Dzisiejsza niedziela nie była zwykłą niedzielą. Była ostatnią wspólną niedzielą, podczas której na Mszach świętych Parafianie dziękowali swojemu Proboszczowi Księdzu Kanonikowi Józefowi Różańskiemu za 18 lat pobytu w naszej parafii.

ODPUST KU CZCI ŚW. JANA CHRZCICIELA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTRZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

ZAKOŃCZENIE ROKU 
KATECHETYCZNEGO I SZKOLNEGO 2018/2019

BIERZMOWANIE
05 czerwca 2019r. 

WIZYTACJA KANONICZNA 
Ks. Bpa Mirosława Milewskiego
05 czerwca 2019r.
      Wizytacja w naszej parafii częła się montażem złownomuzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bieslu, następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z mieszkańcami Gilina, a po połódniu wspólnie modliliśmy się na naszym cmwntarzu oraz odbyło się sprawozdanie grup parafialnych.

IV Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej
      Dnia 18 maja odbyła się IV Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej do Czerwińska nad Wisłą, pod hasłem „Największą troską są dusze ludzkie”. Tegorocznymi patronami byli błogosławieni płoccy męczennicy abp Antoni Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański. W tegorocznym programie było wiele atrakcji, m.in.: pokazy walk rycerskich, zjazd samochodów militarnych, zabawy dla najmłodszych, pokazy ratownictwa, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (konkurencje sportowe, konkurs wiedzy o Czerwińsku*), grupy rekonstrukcyjne (konkursy strzeleckie), koncert. Większośc konkurencji wygrali nasi Ministranci oraz dwuch z pośród nich zostało odznaczonych Medalem Ministrant Roku 2018/2019. 

ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

REZULEKCJA 

WIGILIA PASCHALNA
Wigilia – czyli czuwanie, modlitewne oczekiwanie. Kojarzymy to słowo z Wigilią Bożego Narodzenia (zresztą zwróćmy uwagę, że czasowo też przeżywamy ją po zapadnięciu zmroku, już w nocy), ale pierwotnie jedyną wigilią, matką wszystkich wigilii była to wielkanocna, paschalna. Nie mówmy, że idziemy na liturgię w Wielką Sobotę, bo to już nie jest Wielka Sobota. Wigilia Paschalna – wielkanocna rozpoczyna niedzielę zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI PIĄTEK
Dzisiejszy dzień jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Obchodzimy bowiem pamiątkę dnia w którym nasz Pan oddał za nas swoje życie. Kościół nie sprawuje Eucharystii koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa przypominając nam cenę jaka została zapłacona za nasze zbawienie. Cała Liturgia skoncentrowana jest na Krzyżu i jego zwycięstwie.

WIELKI CZWARTEK
Wielki Czwartek rozpoczyna obchody największych chrześcijańskich świąt. Tego dnia wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Tamtego pamiętnego wieczoru Jezus, podczas spożywania posiłku, wziął chleb, zaczął łamać i mówił: "to jest Ciało moje". Po wieczerzy wziął kielich z winem i powiedział: "pijcie z niego wszyscy, to jest mojaKrew, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę". Ty, samym Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa.

ŚRODA POPIELCOWA
                  „Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 12)

ORSZAK TRZECH KRÓLI

PASTERKA 

      SPOTKANIA OPŁATKOWE                                   

OBŁÓCZYNY
        9 grudnia 2018r. grono Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii powiększyło się o 3 nowych Ministrantów. Nowym Ministrantom życzymy wyrwałości i opieki św. Stanisława Kostki. 

OBŁÓCZYNY

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

GNMINNY KONKURS O ŚW. JANIE PAWLE II
          22 października 2018 r. odbył się Gminny Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II zorganizowany prze naszą parafię. Konkurs rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 9.00, następnie w Gimnazjum zostali wyłonieni zwycięzcy. Pierwsze trzy miejsca zajęli nasi parafianie. Wszystkim Gratulujemy.

POCZĄTEK ROKU FORMACYJNEGO OAZY
       03 września dniem skupienia grupa Oazy rozpoczęła nowy rok formacyjny. Temat dnia skupienia "Jak rozpoznać, że Jezus do mnie mówi". Następnie wspólnie adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie zawierzając ten rok przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki.

ROZPOCZĘCIE ROKU KATECHETYCZNEGO 2018/2019
       03 września 2018r. Mszą św. rozpoczeliśmy nowy rok katechetyczny i szkolny. Poczas homilii Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice zostali zaproszeni, aby wszystko odnaleść w Chrystusie i pozwolić dać się znaleść Jezusowi. Po Mszy św. wszyscy udali się do szkół na dalszą część.

DZIĘCZYNIENIE ZA PLONY
„ Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona ”
            02 września 2018r. świętowaliśmy nasze parafialne i gminne dożynki, święto chleba i tych którzy go współtworzą – Boga ludzi i rolników. Rolnicy ludzie ciężkiej pracy dziękowali Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach i prosili o dalszą opiekę.

POCZĄTEK ROKU FORMACYJNEGO
 MINISTRANTÓW
     01.09.2018r. Ministranci naszej parafii dniem skupienia rozpoczęli nowy rok formacyjny. Głównym tematem dnia było postawienie pytania - Jak wybrać, by się nie rozczarować?  Gdzie w trzech konferencjach rozważaliśmy pod tematy:
„Bóg komunikuje swoją wolę człowiekowi”
„Przeciwności do pokonania”
„Wartość wspólnoty”
        Odbyła się również Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona zawierzeniem św. Stanisławowi Kostce. Msza św. zakończyła część duchową. Następnie spotkaliśmy się, aby omawić plan pracy na ten rok formacyjny.