AKTUALNOŚCI

KORONKA NA ULICACH
        Już po raz drugi w Bielsku w dniu 28 września 2019 roku o godzinie 15:00 odbyła się „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” by z koronką w ręku pokornie prosić Boga o miłosierdzie dla całego świata. To wydarzenie jest upamiętnieniem rocznicy beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki spowiednika św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
W tym roku towarzyszyły nam intencje:
- Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521)
- Modlimy się o jedność. Widzimy głębokie podziały w Kościele Powszechnym, widzimy jaskrawo to, co nas dzieli. Nie tylko to, co rozdziela wierzących i niewierzących, ale także to, co głęboko dzieli naszą wspólnotę. Dlatego chcemy prosić Pana o dar jedności dla Kościoła.

OBŁÓCZYNY
    15 września grono naszych ministrantów powiękrzyło się o kolejną osobę. Życzymy nowemu ministrantowi wytrwałości w służbie Panu Jezusowi. 

PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
      13 września czciciele Matki Boskiej zgromadzili się tradycyjnie na kolejnym Nabożeństwie Fatimskim. 

WYBORY MINISTRANCKIE
    5 września 2019 nasza wspólnota spotkała się aby wybrać swoje władze. Spotkanie rozpoczeło się Mszą św. następnie w salce parafialnej odbyły się wybory ministranckie. 

MSZA DZIĘKCZYNNA ZA PLONY
„ Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona ”

    1 września o godz. 12.00 w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Wieńce, które poświęcił ks. Proboszcz przygotowali mieszkańcy naszej Parafii i Gminy. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Oprócz dziękczynienia za tegoroczne plony prosiliśmy o Boże Błogosławieństwo w tej niełatwej pracy na kolejny rok, o odwrócenie klęsk i nieszczęść.

ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO MINISTRANTÓW 2019/2020
       29 sierpnia 2019 Ministranci naszej parafii rozpoczęli nowy rok formacyjny 2019/2020. Zastanawialiśmy podczas konferencji nad tematami „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry pod prąd”, "Strzelanina – Modlitwa z przeszkodami" oraz „Czy świętość jest modna?” Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu był przeprowadzony rachunek sumienia po nim możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Zwieńczeniem była Msza św. w intencji naszej wspólnoty oraz agapa w salce parafialnej.

Parafialna pielgrzymka
do Krakowa – Łagiewnik, Wadowic, 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy

INGRES 
KS. PROBOSZCZA JERZEGO ZDUNKIEWICZA
    Urzędowego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał dziekan dekanatu bielskiego, ksiądz kanonik Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii św. Floriana w Proboszczewicach, który w progu kościoła przekazał nowemu proboszczowi symboliczne klucze do świątyni. W asyście ministrantów, kapłanów i wójta gminy Bielsk nowy proboszcz został wprowadzony do kościoła. 
  Drugim punktem ingresu była adoracja Najświętszego Sakramentu w tabernakulum i odczytanie dekretu nominacyjnego biskupa płockiego. Ksiądz dziekan w imieniu biskupa Piotra Libery przekazał ks. Jerzemu Zdunkiewiczowi władzę zarządzania mieniem i budynkami parafii, a także przedstawił wiernym postać proboszcza. 
   Następnie odbyło się przekazanie i ucałowanie Pisma Świętego oraz akt położenia rąk i modlitwa przy mensie ołtarza, miejscu, w którym proboszcz będzie sprawował eucharystię i udzielał sakramentów świętych.
     Nowego proboszcza powitali wójt gminy Bielsk, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielsku oraz wszystkie Grupy Parafialne. Centralnym punktem ingresu była Eucharystia. 

LETNIE KOLONIE W ZAKOPANEM 
    W dniach 8 - 13 lipca grupa Ministrntów i Oazy uczestniczyóła w letnich koloniach w ramach podsumowania pracy formacyjnej. Zwiedziliśmy między innymi Dolinę Pięciu Stawów, Morskie Oko, Dolinę Białego, Sarnią Skałkę, Dolinę Strążyska, Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu, Skocznie Narciarską, Rodzinny Dom św. Jana Pawła II w Wadowicach. 

MINISTRANCKIE OBŁÓCZYNY
07.07.2019

POŻEGNANIE KS. PROBOSZCZA
30 czerwca 2019
                    Wszystko w życiu ma swój początek i koniec…
Dzisiejsza niedziela nie była zwykłą niedzielą. Była ostatnią wspólną niedzielą, podczas której na Mszach świętych Parafianie dziękowali swojemu Proboszczowi Księdzu Kanonikowi Józefowi Różańskiemu za 18 lat pobytu w naszej parafii.

ODPUST KU CZCI ŚW. JANA CHRZCICIELA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTRZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

ZAKOŃCZENIE ROKU 
KATECHETYCZNEGO I SZKOLNEGO 2018/2019

BIERZMOWANIE
05 czerwca 2019r. 

WIZYTACJA KANONICZNA 
Ks. Bpa Mirosława Milewskiego
05 czerwca 2019r.
      Wizytacja w naszej parafii częła się montażem złownomuzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bieslu, następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z mieszkańcami Gilina, a po połódniu wspólnie modliliśmy się na naszym cmwntarzu oraz odbyło się sprawozdanie grup parafialnych.

IV Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej
      Dnia 18 maja odbyła się IV Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej do Czerwińska nad Wisłą, pod hasłem „Największą troską są dusze ludzkie”. Tegorocznymi patronami byli błogosławieni płoccy męczennicy abp Antoni Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański. W tegorocznym programie było wiele atrakcji, m.in.: pokazy walk rycerskich, zjazd samochodów militarnych, zabawy dla najmłodszych, pokazy ratownictwa, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (konkurencje sportowe, konkurs wiedzy o Czerwińsku*), grupy rekonstrukcyjne (konkursy strzeleckie), koncert. Większośc konkurencji wygrali nasi Ministranci oraz dwuch z pośród nich zostało odznaczonych Medalem Ministrant Roku 2018/2019. 

ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

REZULEKCJA 

WIGILIA PASCHALNA
Wigilia – czyli czuwanie, modlitewne oczekiwanie. Kojarzymy to słowo z Wigilią Bożego Narodzenia (zresztą zwróćmy uwagę, że czasowo też przeżywamy ją po zapadnięciu zmroku, już w nocy), ale pierwotnie jedyną wigilią, matką wszystkich wigilii była to wielkanocna, paschalna. Nie mówmy, że idziemy na liturgię w Wielką Sobotę, bo to już nie jest Wielka Sobota. Wigilia Paschalna – wielkanocna rozpoczyna niedzielę zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI PIĄTEK
Dzisiejszy dzień jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Obchodzimy bowiem pamiątkę dnia w którym nasz Pan oddał za nas swoje życie. Kościół nie sprawuje Eucharystii koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa przypominając nam cenę jaka została zapłacona za nasze zbawienie. Cała Liturgia skoncentrowana jest na Krzyżu i jego zwycięstwie.

WIELKI CZWARTEK
Wielki Czwartek rozpoczyna obchody największych chrześcijańskich świąt. Tego dnia wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Tamtego pamiętnego wieczoru Jezus, podczas spożywania posiłku, wziął chleb, zaczął łamać i mówił: "to jest Ciało moje". Po wieczerzy wziął kielich z winem i powiedział: "pijcie z niego wszyscy, to jest mojaKrew, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę". Ty, samym Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa.

ŚRODA POPIELCOWA
                  „Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” (Jl 12)

ORSZAK TRZECH KRÓLI

PASTERKA 

      SPOTKANIA OPŁATKOWE
    Wszystkim parafianom pragniemy przekazać serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2019. Niech Chrystus w tajemnicy Bożego Narodzenia obdarza wszystkich obfitymi łaskami, pokojem i radością. Niech Maryja Bogarodzica uprasza potrzebne łaski na każdy dzień. Niech na każdym z nas spełnią się słowa błogosławieństwa z Księgi Liczb:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).
Życzą                                             
Duszpasterze                                     

OBŁÓCZYNY
        9 grudnia 2018r. grono Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii powiększyło się o 3 nowych Ministrantów. Nowym Ministrantom życzymy wyrwałości i opieki św. Stanisława Kostki. 

OBŁÓCZYNY

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

GNMINNY KONKURS O ŚW. JANIE PAWLE II
          22 października 2018 r. odbył się Gminny Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II zorganizowany prze naszą parafię. Konkurs rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 9.00, następnie w Gimnazjum zostali wyłonieni zwycięzcy. Pierwsze trzy miejsca zajęli nasi parafianie. Wszystkim Gratulujemy.

POCZĄTEK ROKU FORMACYJNEGO OAZY
       03 września dniem skupienia grupa Oazy rozpoczęła nowy rok formacyjny. Temat dnia skupienia "Jak rozpoznać, że Jezus do mnie mówi". Następnie wspólnie adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie zawierzając ten rok przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki.

ROZPOCZĘCIE ROKU KATECHETYCZNEGO 2018/2019
       03 września 2018r. Mszą św. rozpoczeliśmy nowy rok katechetyczny i szkolny. Poczas homilii Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice zostali zaproszeni, aby wszystko odnaleść w Chrystusie i pozwolić dać się znaleść Jezusowi. Po Mszy św. wszyscy udali się do szkół na dalszą część.

DZIĘCZYNIENIE ZA PLONY
„ Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami,
wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona ”
            02 września 2018r. świętowaliśmy nasze parafialne i gminne dożynki, święto chleba i tych którzy go współtworzą – Boga ludzi i rolników. Rolnicy ludzie ciężkiej pracy dziękowali Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach i prosili o dalszą opiekę.

POCZĄTEK ROKU FORMACYJNEGO
 MINISTRANTÓW
     01.09.2018r. Ministranci naszej parafii dniem skupienia rozpoczęli nowy rok formacyjny. Głównym tematem dnia było postawienie pytania - Jak wybrać, by się nie rozczarować?  Gdzie w trzech konferencjach rozważaliśmy pod tematy:
„Bóg komunikuje swoją wolę człowiekowi”
„Przeciwności do pokonania”
„Wartość wspólnoty”
        Odbyła się również Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona zawierzeniem św. Stanisławowi Kostce. Msza św. zakończyła część duchową. Następnie spotkaliśmy się, aby omawić plan pracy na ten rok formacyjny.