Duszpasterze naszej parafii
PROBOSZCZOWIE
Ks. Jan Trzciński                   1845 - 1895
Ks. Paweł Jabłoński              1895 - 1908
Ks. Józef Michnikowski       1908 - 1915
Ks. Ludwik Łukasiewicz      1915 - 1921
Ks. Józef Jerominek             1921 - 1922
Ks. Władysław Kamiński     1922 - 1928
Ks. Marian Okólski               1928 - 1932
Ks. Zygmunt Mosielski        1932 - 1936
Ks. Antoni Rakowski            1936 - 1939
Ks. Franciszek Gościniak    1939 - 1946
Ks. Stanisław Żuławski        1946 - 1956
Ks. Jerzy Michalski               1956 - 1963
Ks. Marian Olkowski            1963 - 1975
Ks. Franciszek Kasprzycki   1975 - 1979
Ks. Lucjan Rawa                    1979 - 1982
Ks. Kazimierz Kowalski        1982 - 2001
Ks. Józef Różański                 2001 - 2019
Ks. Jerzy Zdunkiewicz   2019 - 
WIKARIUSZE

Ks. Kamil Kozakowski  2015 -