Witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

List duszpasterzy parafii Bielsk do swoich Parafian
poprzedzający Rekolekcje Wielkopostne 2015r

Drodzy Parafianie!
    Czwarta niedziela Wielkiego Postu jest nazywana „Niedzielą Radości”. Skąd ta nazwa, jeśli obecny okres liturgiczny wzywa nas raczej do pokuty, smutku z powodu naszych grzechów i trudnej przemiany życia? Odpowiedź, jak zawsze, daje nam słowo Boże. Tyle w nim nadziei i siły! – Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz życie wieczne miał. Wiara i przyjęcie Bożej Miłości Miłosiernej stają się więc dla człowieka podstawą odważnego patrzenia w przyszłość, pomimo panującej niesprawiedliwości, nieudanych prób nawrócenia i pokusy życia w ciemnościach – życia według zasady: mogę żyć tak, a nie inaczej, bo inni nie wiedzą, bo nie ma na to dowodów, bo tak wygodniej i korzystniej, bo nowoczesny świat tak żyje i ma się na tym dobrze...Bóg zapewnia, że to On i dobro ostatecznie zwyciężą!
    Drodzy, Bóg zaprasza nas do światła. Jest to światło prawdy o własnym życiu, jego zakamarkach, tajemnicach, czymś, co myślimy, że możemy ukryć przed Bogiem i ludźmi. Tymczasem życie bez światła Prawdy, doprowadza do zamknięcia się w sobie, ucieczki przed otoczeniem, izolacją w rodzinie czy małżeństwie, a zwłaszcza do ucieczki przed Bogiem, niewiary w Niego i wiecznego potępienia. Boże światło jest jak skalpel, który boli, ale oczyszcza ranę czy
wrzód – z grzechu pozwala wrócić na drogę osobistej wiary, wolności i miłości do Boga i bliźnich. Każda rehabilitacja nie jest łatwa, wymaga czasu, czasem boli, ale przywraca zdrowie. Bóg wzywa – Jeśli jesteś chory na grzech, podejmij ze mną leczenie, ocal swoje życie wieczne! Słowo Boże zaprasza nas dziś do radości związanej z pracą nad sobą, poszukiwaniem Boga i odkryciem prawdy, że wieczne szczęście jest moim powołaniem i celem.
    Na tej drodze wzorem jest dziś dla nas faryzeusz Nikodem. Miał on kilka ważnych cech. Miał odwagę samodzielnego myślenia. Potrafił się przeciwstawić presji i opinii publicznej. Szukał prawdy i kochał ją.
    Ktokolwiek szuka prawdy, potrafi patrzeć trzeźwo na świat i ma odwagę samodzielnie myśleć. Czyta, pyta, nie daje się manipulować mediom i wie, że nie na wszystkim musi się znać. Taki człowiek wcześniejczy później spotka Boga, który mu pomoże odnaleźć właściwe miejsce w życiu. Rozmowa z Nim wypełni go pewnością, której fundamentem jest Prawda i Miłość w czystej postaci. „Nikodemowe rozmowy” stanowią jeden z zasadniczych wątków historii i rozwoju Kościoła. To w nich szukający ludzie odnajdują pewność i sens swojej drogi życia. Warto zapamiętać, że Boża miłość towarzyszy nam także podczas różnych nocy – wątpliwości, grzechów, poszukiwań..On wychodzi na spotkanie tym, którzy chcą Go poznać, którzy nie boją się światła...
    Drodzy! Czy w Bielsku i naszych wioskach jest więcej światła czy ciemności? Czy bliżej nam do Boga czy Księcia Ciemności? Czy bardziej pragniemy szczęśliwego życia wiecznego czy chwilowego pędu za wygodą, przyjemnością i bogactwem? Czy bardziej liczy siędla nas Ewangelia Miłosierdzia czy prawo mamony, prawo niezgody, pokonania i upokorzenia sąsiada? Lista byłaby dluga, bo jeszcze plotki, zazdrość, nieżyczliwa izolacja, chrześcijańskie deklaracje i antychrześcijańskie wyborcze głosowania, złośliwe anonimy... Nie bójmy się jednak takiego rachunku sumienia! Za
tydzień rozpoczynamy rekolekcje. Niech Bóg swoją łaską to wszystko uzdrowi i wyprostuje – by mowa nasza była: tak – tak, nie – nie.
    Nie wyróżniamy się Kochani na chrześcijańskiej mapie czymś szczególnym. Jest w naszej parfii wiele dobra i ludzka słabość, zagubienie i nieświadome dziedzictwo komunistyczych dziesięcioleci. Jesteśmy dumni z naszego ponad stuletniego kościoła, o który dbamy i za który Bogu dziękujemy. Cieszą nas obecni na niedzielnych Mszach św., nabożeństwach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w grupy parafialne. Dziękujemy za każdą duszpasterską i społeczną inicjatywę – za modlitwy, pielgrzymki, koła różańcowe, za siłownię na ul. Wiatracznej i kino w GOK-u, za udogodnienia na ulicach, wiejskich drogach i w domach, za iluminację kościoła, za piątkowy koncert patriotyczny
w gimnazjum. Jesteście ludźmi Bożego Światła i niosącymi to Świało innym, a tych innych jest jeszcze niestety ponad 70 procent w naszej wspólnocie...
    Tego Światła potrzeba wiele. Czas o tym wspomnieć, bo obecny rok liturgiczny przeżywamy pod hasłem nawrócenia i wiary, która zbawia. Pozwócie więc zwrócić uwagę, na to, co boli i niepokoi. Może jest to ową nocą, z której w Wielkim Poście trzeba wychodzić:
1. Obecność na niedzielnych Mszach św. wynosi ok. 25 procent, w Boże Narodzenie i Wielkanoc jest to ok. 50 procent. Trzecie przykazanie Boże jakby nie istniało w wymiarze świętowania, pracy, zakupów i roztropnego odpoczynku;
2. Brakuje poczucia odpowiedzialności rodziców (pierwszych nauczycieli wiary!) za religijne wychowanie dzieci – przerzuca się je na katechetów i szkołę, często dzieci nie mają żadnej rodzinnej mobilizacji i wzoru w przygotowaniu do katechezy i przeżywaniu relacji do Boga, spada też poziom wiedzy teologiczno - religijnej;
3, Wybiórczo traktują pewne osoby nauczania Kościoła, odrzuca się te prawdy, które uderzają w niepoukładane w zgodzie z Ewangelią i Dekalogiem wątki własnego życia;
4. Rozdziela się życie religijne od codziennego życia, tak jakby po wyjściu z kościoła Bóg nie widział...Pozwalamy sobie na brak przebaczenia, nienawiść czy plotki. On widzi i osądza to co w ukryciu! Pamiętajmy to, czego uczy Biblia - Wiara bez uczynków jest martwa!;
5. Bywają osoby, które traktują obrzędy sakramentalne, jako tradycyjny – społeczny obrzęd, wzmocniny sąsiedzką opinią, nie mający żadnego wpływu i zobowiązań na dalsze życie religijne i przykład wiary dla otoczenia – dotyczy to zwłaszcza chrztu i małżeństwa;
6. Przybywa też par żyjących w związkach niesakramentalnych, bez przeszkody do zawarcia, nie mających poczucia grzechu przeciw VI przykazaniu;
7. Brakuje u niektórych poczucia odpowiedzialności za duchowy i materialny wymiar funkcjonowania naszej parafii, spotykamy tylko instytucjonalne, usługowe spojrzenie na naszą wspólnotę. Jesteśmy wspólnotą ludzi wzajemnie odpowiedzialnych za teraźniejszość i swoją wieczość!
    Drodzy Parafianie! Kościół w Polsce w tym roku wzywa nas – Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Jest to Ewangelia Prawdy o naszym grzechu i wielkości Bożego przebaczenia dla tych, którzy o nie z żalem proszą. Im to Bóg
przywraca nadzieję i daje pewność szczęścia.
    Parafianie bielscy! Prosimy, przygotujcie osobiste krzyże – z drewna, desek, listewek, gałęzi..Tego, co mamy. W Wielki Piątek złożymy je przy Grobie Pańskim. W najbliższym czasie wyjaśnimy dalsze szczegóły...
Niech Dobry Bóg przyjmie krzyże naszych grzechów i słabości, niech rozświetli je i spali Swoją Miłością. Ogarniajmy się wzajemną modlitwą, zwłaszcza w czasie zbliżających się rekolekcji. A Miłosierny Bóg niech nas wyzwoli z ciemności lęków, ciemności wstydu przed prawdą, lenistwa w nawróceniu. Niech naszej Bielskiej Parafii Bóg, nasz Ojciec, obficie błogosławi.
    Bielsk, 15 marca 2015r.                                                                                                                                             Wasi duszpasterze

Na naszej stronie można znaleźć m.in:
  • informacje o wydarzeniach, które nas czekają w najbliższym czasie,
  • historię naszej parafii i zdjęcia kościoła,
  • terminy nabożeństw oraz godz. Mszy św. i ich intencje,
  • informacje o duszpasterzach pracujących w naszej parafii, 
  • niezbędne informacje dla osób, które chcą przyjąć sakramenty święte,
  • galeria zdjęć - najnowsze z dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, Bierzmowania i Sacrosongu 2014.,
  • polecane strony.
Od początku istnienia strony ( marzec 2014r.), miała ona ponad 47 000 odsłon!
Ewentualne ważne informacje prosimy zgłaszać do Administratora - ks. Marka. 
Zapraszamy do śledzenia aktualności!SSu